Szkolne Halloween
Nauka języka angielskiego - to nie tylko słówka, gramatyka, pisanie czytanie czy mówienie. To poznawanie kultury, tradycji, obyczajów krajów, w których językiem ojczystym jest angielski. Jak możemy przeczytać w podstawie programowej: "Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego nowożytnego, kształtuje postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur". Dlatego też dnia 27 października, uczniowie naszej szkoły ubrali się w kolory typowe dla Halloween (pomarańczowy, czarny i biały). Kto chciał mógł się przebrać za dowolną postać - "straszydło". Uczennice klasy VIIa, VIa, VIb przygotowały i przeprowadziły konkursy powiązane tematycznie z tradycją Halloween. Był to dzień spędzony w miłej, wesołej atmosferze. Dzieci w naszej szkole uczyły się kreatywności, współpracy oraz wrażliwości międzykulturowej. Miały również okazję do bezstresowej i bezpośredniej komunikacji w języku angielskim.
ha1ha2ha3ha4ha5ha6ha7ha8ha9