Menu witryny

Uczestniczymy w

English Teaching
Szkoła bez przemocy
Szkoła promująca zdrowie
Szansa dla Młodego Serca

Nasze certyfikaty


Szkoła promuje zdrowie

Statystyka

od dnia 8 listopada 2006 odwiedziło nas 2154925 gości

Ogłoszenie Drukuj Email

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie

zaprasza do składania ofert na zakup: Traktora ogrodowego

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostarczenie do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Rynie - Traktora ogrodowego wraz ze szkoleniem z obsługi”.
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie
ul. Szkolna 8A
11-520 Ryn
NIP 8451935056
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel. 501523176

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostarczenie do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
w Rynie - Traktora ogrodowego wraz ze szkoleniem z obsługi”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Traktor ogrodowy:
1. Moc silnika – do 20KM
2. Szerokość koszenia – do 110cm
3. Sposób zbierania trawy – kosz
4. Rodzaj paliwa – benzyna
5. Typ napędu – hydrostatyczny
6. Dostępny serwis – w odległości do 50km

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna zawierać: datę sporządzenia, pełną nazwę i adres (siedzibę) oferenta, numer telefonu, numer NIP, załączniki.
Ponadto, powinna być: sporządzona na piśmie, w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, podpisana czytelnie przez oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Forma składania ofert: pocztą tradycyjną, elektroniczną – e-mail Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , faxem  - 874218030 lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rynie,
ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn do dnia 22.06.2018r. do godz. 12.00.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania cenowego.

OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: kryterium wyboru oferty to cena oraz termin dostarczenia produktu.
Przedstawiona w ofercie cena powinna uwzględniać wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena powinna być przedstawiona jako cena netto i brutto ( netto + podatek VAT).

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność zostanie zrealizowana przelewem po realizacji przedmiotu zamówienia.

UWAGI:
Niniejsze zapytanie cenowe nie jest równorzędne z zamówieniem.
Otrzymanie od Państwa ofert nie będzie stanowić podstawy do powstania zobowiązań wobec stron.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2019 Szkoła Podstawowa w Rynie; wykonanie domki na Mazurach