Menu witryny

Uczestniczymy w

English Teaching
Szkoła bez przemocy
Szkoła promująca zdrowie
Szansa dla Młodego Serca

Nasze certyfikaty


Szkoła promuje zdrowie

Statystyka

od dnia 8 listopada 2006 odwiedziło nas 2154921 gości

Ogłoszenie Drukuj Email

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie

ogłasza nabór na stanowisko pracy pracownik gospodarczy

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, pełne prawa publiczne.
3. Nie karalność za przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Wykształcenie:  podstawowe.

b. Wymagania dodatkowe:
1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
3. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie.
4. Umiejętność współpracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach.
2. Bieżące prace porządkowe.

III. Wymagane dokumenty:
1.CV wraz z podaniem i informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych
 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1).

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Termin: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać pocztą do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rynie, ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn w terminie do dnia  27 czerwca 2018r.

V. Zasady konkursu:
1. Komisja oceni złożone dokumenty i dokona wyboru kandydatów.
2. Informacja o wyborze na wolne stanowisko zostanie przekazana telefonicznie wybranym kandydatom.
3. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani na wolne stanowisko pracy, zostaną zniszczone zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
© 2019 Szkoła Podstawowa w Rynie; wykonanie domki na Mazurach