Menu witryny

Uczestniczymy w

English Teaching
Szkoła bez przemocy
Szkoła promująca zdrowie
Szansa dla Młodego Serca

Nasze certyfikaty


Szkoła promuje zdrowie

Statystyka

od dnia 8 listopada 2006 odwiedziło nas 2264122 gości

Start arrow Program nauczania
Program nauczania Drukuj Email
Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej w Rynie w roku szk. 2015/2016

I etap edukacyjny klasy I – III
 Pozycja szkolnego zestawu  Zestaw programów dla klasy Przedmiot Nazwa programu
 Autor
 1/O/ew/2015  Klasy Iabc  edukacja wczesnoszkolna

"Doświadczanie świata" Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania dla I etapu kształcenia

Marzena Kędra
 2/O/ja/2015  Klasy Iabc  język angielski  Język angielski w nauczaniu zintegrowanym Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
 3/D/r/2015 Klasy Iabc  religia Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. W drodze do wieczernika Red. Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka, Grzegorz Łuszczak SJ
 1 Klasy IIabc  edukacja wczesnoszkolna

"Doświadczanie świata" Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania dla I etapu kształcenia

 Marzena Kędra
 2  Klasy IIab  język angielski   Język angielski w nauczaniu zintegrowanym
 Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
 7  Klasy IIabc  religia Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. W drodze do wieczernika  Red. Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka, Grzegorz Łuszczak SJ
 3  Klasy IIIab edukacja wczesnoszkolna Nasza "Razem w szkole". Program edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III.  J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went.
 5  Klasy IIIab  język angielski  Język angielski w nauczaniu zintegrowanym  Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
 8  Klasy IIIabc  religia  Program edukacji religijnej dla klasy I-III szkoły podstawowej. AZ-1-01/1  red. Teresa Czarnecka, ks. Władysław Kubik
 1/D/zl/2015  Klasy I-III  zajęcia logopedyczne  Program zajęć logopedycznych  Joanna Makowska
 2/D/gk/2015  Klasy I-III  gimnaztyka korekcyjna  Własny program gimnastki korekcyjno-kompensacyjnej  Renata Radziulewicz
 3/D/kt/2015  Klasy III-IV  koło teatralne  Program Koła Teatralnego "The World of Magic"  Małgorzata Perzan
 4/D/jn/2015  Klasy I-III  koło języka niemieckiego  Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III Szkoły Podstawowej.  Katarzyna Sroka

II etap edukacyjny klasy IV – VI
 Pozycja szkolnego zestawu  Zestaw programów dla klasy Przedmiot
 Program i numer
Autor
 1/O/jp/2015  Klasy IVa, b  Język polski   "Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.   Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
 2/O/ja/2015  Klasy IVa, b  Język angielski  "Starland" Program nauczania języka angielskego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową.  Magdalena Kębłowska 
 3/O/mz/2015  Klasy IVa, b  Muzyka  Muzyka  Muzyka - program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej.  Małgorzata Rykowska
 4/O/pl/2015  Klasy IVa, b  Plastyka  Plastyka – program nauczania w klasach IV-VI. Anita Przybyszewska Pietrusik
 
5/O/hs/2015
 Klasy IVa, b  Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV - VI szkoły podstawowej.  Tomasz Maćkowski
 6/O/p/2015  Klasy IVa, b  Przyroda  „Przyrodo, witaj!” Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej.

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

7/O/m/2015  Klasy IVa, b  Matematyka   "Matematyka z plusem" Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.  Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech
 8/O/zk/2015  Klasy IVa, b Zajęcia komputerowe
Program nauczania. Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe. Szkoła podstawowa, klasy IV-VI. W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski
 9/O/zt/2015  Klasy IVa, b  Zajęcia techniczne  "Jak to działa?" Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV - VI szkoły podstawowej.  Lech Łabecki
 10/O/wf/2015  Klasy IVa, b  Wychowanie fizyczne Autorski program wychowania fizycznego. Wychowanie fizyczne bliższe wartościom dla klas IV - VI szkoły podstawowej.  Alicja Romanowska
 1/D/r/2015  Klasy IVa, b  Religia  Poznaję Boga i w Niego wierzę.  Komisja Wychowania Katolickiego KEP (przew. bp Marek Mendyk)
 12  Klasy Va, b  Język polski  "Między nami". Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.  Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
 13  Klasy Va, b  Język angielski  Macmillan – program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego.

 Ewa Piotrowska Tomasz Sztyber

 19  Klasy Va, b  Muzyka  Muzyka - program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej.  Małgorzata Rykowska
18  Klasy Va, b  Plastyka Plastyka – program nauczania w klasach IV - VI. Anita Przybyszewska Pietrusik
16  Klasy Va, b  Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV - VI szkoły podstawowej.  Tomasz Maćkowski
 15  Klasy Va, b  Przyroda  "Tajemnice przyrody" Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Jolanta Golanko
 14  Klasy Va, b  Matematyka "Matematyka z plusem" Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego ( klasy IV – VI szkoły podstawowej).  Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech
 17  Klasy Va, b  Zajęcia komputerowe  "Zajęcia komputerowe z pomysłem"- program nauczania w klasach IV - VI szkoły podstawowej.  Anna Wysocka
 20  Klasy Va, b  Zajęcia techniczne  "Jak to działa?" Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV - VI szkoły podstawowej.  Lech Łabecki
 21  Klasy Va, b
 Wychowanie fizyczne Autorski program wychowania fizycznego. Wychowanie fizyczne bliższe wartościom dla klas IV - VI szkoły podstawowej.  Alicja Romanowska
 22  Klasy Va, b  Religia  Poznaję Boga i w Niego wierzę.  Komisja Wychowania Katolickiego KEP (przew. bp Marek Mendyk)
 1/D/wdż/2015  Klasy Va, b  Wychowanie do życia w rodzinie  "Wędrując ku dorosłości". wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V – VI szkoły podstawowej. Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk
 23  Klasy VIa, b  Język polski  "Między nami". Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.  Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
 24  Klasy VIa, b  Język angielski Macmillan – program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego.  Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber
 30  Klasy VIa, b  Muzyka Muzyka - program nauczania dla klas IV - VI szkoły podstawowej.  Małgorzata Rykowska
 29  Klasy VIa, b  Plastyka  Plastyka – program nauczania w klasach IV-VI. Anita Przybyszewska Pietrusik
 27  Klasy VIa, b  Historia i społeczeństwo  Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV - VI szkoły podstawowej. Tomasz Maćkowski
 26  Klasy VIa, b  Przyroda  "Tajemnice przyrody" Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej.  Jolanta Golanko
 25  Klasy VIa, b  Matematyka  "Matematyka z plusem" Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej).   Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech
 28  Klasy VIa, b  Zajęcia komputerowe  "Zajęcia komputerowe z pomysłem"- program nauczania w klasach IV - VI szkoły podstawowej.  Anna Wysocka
 31  Klasy VIa, b
 zajęcia techniczne
"Jak to działa?" Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV - VI szkoły podstawowej.  Lech Łabecki
 32

Klasa IVa, b

 Wychowanie fizyczne Autorski program wychowania fizycznego. Wychowanie fizyczne bliższe wartościom dla klas IV - VI szkoły podstawowej. Alicja Romanowska
 33

Klasa IVa, b

 Religia  Program edukacji religijnej dla klas IV–VI.  AZ-2-01/1 ks. Zbigniew Marek SJ
 34  

Klasa IVa, b

 Wychowanie do życia w rodzinie  "Wędrując ku dorosłości ". wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V – VI szkoły podstawowej.  Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk
 1/D/kh/2015  klasy IV-VI  koło historyczne  Program własny koła historycznego.  Teresa Jankowska
 2/D/kp/2015  klasy IV-VI  koło polonistyczne    Małgorzata Posdziech
 3/D/ke/2015  klasy IV-VI  koło plastyczne  „Kolorowa świetlica”  Izabela Ćwik
 
 
© 2019 Szkoła Podstawowa w Rynie; wykonanie domki na Mazurach