Menu witryny

Uczestniczymy w

English Teaching
Szkoła bez przemocy
Szkoła promująca zdrowie
Szansa dla Młodego Serca

Nasze certyfikaty


Szkoła promuje zdrowie

Statystyka

Odwiedza nas 1 gość
od dnia 8 listopada 2006 odwiedziło nas 1646808 gości

Start
Olimpiada Sportowa
Olimpiada SportowaOlimpiada SportowaSprawozdanie z III Olimpiady Sportowej klas I-III pod hasłem: Zdrowo, kulturalnie i sportowo;

W piątek 25 maja 2007r. odbyła się III  kl. I-III, tym razem pod hasłem: drowo, kulturalnie i sportowo.
Organizatorami byli: Anna Malinowska, Teresa Skwarska i  Tomasz Wolański.
Zamierzeniem tej imprezy była:
  • promocja aktywnego i zdrowego stylu życia;
  • integracja zespołu klasowego;
  • konfrontacja własnych umiejętności z umiejętnościami rówieśników z innych klas;
  • wdrażanie do zasad fair play;
  • kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
  • stworzenie możliwości do wykorzystania zdobytej wiedzy w
  • praktyce;
  • zachęcenie uczniów do uprawiania sportu, przestrzegania zasad
  • higieny oraz prowadzenia zdrowego stylu życia;
  • aktywne włączenie rodziców w organizację olimpiady.

Olimpiada SportowaDzięki wsparciu finansowemu ze strony Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, dzieci uczestniczące w tych zawodach miały
smaczne, zdrowe przekąski.
Rodzice chętnie zaangażowali się w pomoc przy jej organizacji. Pogoda nam dopisała, humory również. Jedni wygrywali, drudzy przegrywali wszyscy jednak bawili się świetnie. Ciekawe gry i zabawy sportowe urozmaiciły nam ten majowy dzień w szkole. Warto kontynuować
ten pomysł.
 
Ptasia stołówka cd.
Ptasia stołówka Ptasia stołówka Komisja konkursowa Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologiczne FWJM oceniła złożone prace . ,,Ptasiej Stołówce” założonej i prowadzonej przez kółko ekologiczne IVa przyznano nagrodę . 11 maja delegacja odebrała w siedzibie Fundacji dyplom, plansze dydaktyczne, przewodniki i programy multimedialne. W projekcie uczestniczyli: Elżbieta Andrzejewska , Joanna Dziaczek , Paulina Saramak, Maja Jurewicz, Edyta Pyl, Aurelia Rybicka, Izabela Spisak, Stackiewicz Agata, Paulina Winiarz, Zacharewicz Łukasz, Patryk Boczulak, Marek Caban, Wojciech Wojciechowski, Krystian Konsten.
Opiekun KE Elżbieta Rajcow
 
Zaczarowany świat baśni
Zaczarowany świat baśniZaczarowany świat baśni7 maja 2007r. z okazji Święta Unii Europejskiej członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego zaprezentowali inscenizację na wesoło pt. "Zaczarowany świat baśni”. Babcia i jej wnuczka, przywołując postacie ze znanych bajek takie jak: Czerwony Kapturek, Kopciuszek, król i królowa ze swoim synkiem Knypsem i wszechobecna w świecie baśni wróżka, zaprosili uczniów klas I-VI w niezwykłą , zaczarowaną podróż po Unii Europejskiej szlakami baśni. Baśnie rodzą się z marzeń człowieka i mówią wiele o prawidłowościach ludzkiego życia. O tym, że szczęście przyniosą nam nie królewskie godności, sława, nieprzebrane bogactwa, lecz nasza własna dobroć, szlachetność, wierność w przyjaźni. O tym, że warunkiem mądrego życia jest czyste serce, uczciwość i odwaga. I nas wszystkich- czy mieszkamy w Polsce, czy na Węgrzech, w Danii czy w FZaczarowany świat baśniZaczarowany świat baśniinlandii- nas wszystkich jednoczy to samo przekonanie, że prawda, dobro i piękno zwyciężają i przynoszą pokój w ludzkich sercach. Gdy baśnie powstawały, a było to dawno, dawno temu, świat wyglądał inaczej. Zmienił się wygląd wsi, miast, inaczej jest w domach, gdzie mieszkamy, inne są drogi, pojazdy, wszystko się zmieniło. Wciąż niezmiennie żyje tylko ludzka wyobraźnia, która znajduje w górskich jaskiniach, w wodnych toniach i bezkresnych lasach baśniowe stwory, rusałki, krasnoludy, elfy, wróżki, tajemniczych rycerzy i cud-królewny. Te znane prawdy dzięki doskonałej grze młodych aktorów i ciekawej scenografii mogliśmy sobie przypomnieć i świetnie się bawić.
 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2007/2008
WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  NA  ROK  SZKOLNY  2007/2008
Wydawnictwo, tytuł, autor

JĘZYK  POLSKI

Klasa IV
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Między nami" - podręcznik A. Łuczak, A. Murdzek
"Między nami" - zeszyt ćwiczeń A. Łuczak, A. Murdzek

Klasa V
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Między nami" - podręcznik - A. Łuczak, A.Murdzek
"Między nami" - zeszyt ćwiczeń - A.Łuczak, A.Murdzek

Klasa VI
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Między nami" - podręcznik - A.Łuczak, A.Murdzek
"Między nami" - zeszyt ćwiczeń - A.Łuczak, A.MurdzekJĘZYK  ANGIELSKI

Klasa IV
SKY 1 wyd. Longman
Podręcznik + książka ćwiczeń - Brian Abbs,Dorota Sapiejewska

Klasa V
Oxford
Winners 2

Klasa VI
Oxford
Winners 3MATEMATYKA

Klasa IV
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Matematyka 4"- podręcznik  - M.Dobrowolska, P.Zarzycki
"Matematyka 4" - zeszyty ćwiczeń:
"Liczby naturalne" -  S.Wojtan, P.Zarzycki
"Ułamki" - S.Wojtan, P.Zarzycki
"Figury geometryczne " P.Zarzycki

Klasa V
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Matematyka 5"- M.Dobrowolska, M.Karpiński, P.Zarzycki
Ćwiczenia:
"Liczby całkowite i ułamki" cz.I i II. Z.Balcerek, M.Dobrowolska,A.Misior, P.Zarzycki
"Geometria" - M.Dobrowolska, A.Mysior, P.Zarzycki

Klasa VI
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Matematyka 6" - podręcznik M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Ćwiczenia
"Liczby wymierne" - Z.Balcerek, M.Dobrowolska, M.Mysior, A.Sokołowska, P.Zarzycki
"Geometria" - M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki
"Wyrażenia algebraiczne" - A.Demby, M.Dobrowolska, M.JucewiczHISTORIA  I  SPOŁECZEŃSTWO

Klasa IV
Arka - Podręcznik + ćwiczenia
Szeweluk - Wyrwa, Surdyk-Fertsch: Historia i społeczeństwo, Człowiek i jego cywilizacja.

Klasa V
Arka + ćwiczenia
Wojciechowski: Historia i społeczeństwo
Podręcznik + ćwiczenia

Klasa VI
Arka + ćwiczenia
Wojciechowski: Historia i społeczeństwo. Podręcznik + ćwiczeniaPRZYRODA

Klasa IV
WSiP
"Przyroda IV" E.Błaszczyk, E.Kłos podręcznik + zeszyt ćwiczeń I i II semestr

Klasa V
WsiP
"Przyroda 5" E.Błaszczyk, E.Kłos podręcznik + zeszyt ćwiczeń I i II semestr

Klasa VI
WS i P
"Przyroda 6" E.Błaszczyk, E. Kłos - podręcznik + zeszyt ćwiczeń I i II semestrTECHNIKA

Klasa  V
Leszek Bakun: "Technika z wychowaniem komunikacyjnym" Szkoła Podstawowa, Art.Szkol:Olsztyn

Klasy I - III
Klasa I
Didasko "Ja Ty,My" Joanna Białobrzeska

Klasa II
DIDASKO "Ja,Ty,My - Joanna Białobrzeska

Klasa III
DIDASKO "Ja, Ty, My" - Joanna Białobrzeska
"Wesoła Szkoła" - WSiPJĘZYK  ANGIELSKI

Klasa I - III
Oxford
Sparks 1 - podręcznik + ćwiczenia
Sparks 2 - podręcznik
Sparks 3 - podręcznik
 
Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 W RYNIE W ROKU SZK. 2007/2008


NAUCZANIE ZINTEGROWANE
 Pozycja szkolnego zestawu Zestaw programów dla klasy   Program i nr
 1  III a  "Poznaję świat i wyrażam siebie" DKW – 4014-11/99
 III b  "Wesoła szkoła" Program wczesnoszkolnej edukacji XXI w. DKW-4014-267/99
 2  II a   "Poznaję świat i wyrażam siebie" DKW – 4014 – 11/99
II b
 3 I a
 "Poznaję świat i wyrażam siebie" DKW – 4014-11/99
I b
 4  Klasy II i I
II a, b, I a, I b
 Oxford DKW – 4014 – 8/00 Język angielski
 5 III a, b
I a, b
 Oxford DKW –4014-8/00 Język angielski
 6  Klasy I
I a, b
 Religia WK – 2/IX/2000
 7  Klasy II
II a, b
 Religia AZ – 1 – 01/1
 8  Klasy III
III a, b,
 Religia AZ – 1 – 01/1

KLASY IV – VI
Pozycja szkolnego zestawu Zestaw programów dla klasy Program i numer Przedmiot Realizowane ścieżki edukacyjne
 9  IV a  "Między nami" DKW-4014-37/01  Język polski  Edukacja
 Regionalna
 IV b
IV c
 Ekologiczna
 Prozdrowotna czyt. medial. patriot. i obywatelskie
 10 IVa   SKY DKW-4014 43/00  Język angielski  Wychowanie do życia w rodzinie
 Regionalna
 Obyw. i patriot.
 IV b, c
 11 IV a  DKW-4014-39/99  Przyroda  Regionalna
IV b
IV c 
 Ekologiczna Prozdrowotna
 12 IV a   DKW-4014-175/99  Historia i społeczeństwo  Wychowanie do życia w społ.
IV b
IV c  
 Regionalna
 13 IV a   "Matematyka z plusem" DKW-4014-138/99  Matematyka  Prozdrowotna 
 Ekologiczna 
 Czytelnicza i Medialna 
 Wychowanie do życia w społ.
IV b
IV c
 14 IV a   DKW-4014-152/99   Plastyka  Ekologiczna
IV b
IV c  
 Regionalna Prozdrowotna
 15 IV a
IV b
IV c 
 DKW-4014-68/99  Wychowanie fizyczne  Prozdrowotna Ekologiczna
 16  IV b
IV c
 DKW –4014-56/99  Informatyka 2000  Medialna i Czytelnicza
IV a
IV c 
 17 IV a
IV b
IV c 
 AZ-2-01/1 WK-2/IX/2000  Religia  Ekologiczna
 Prozdrowotna
 Wych.do życia w społ.
 18 IV a
IV b
IV c 
 DKOS-4014-9/02  Muzyka  Prozdrowotna
 Regionalna
 19 V a
V b
V c
 Między nami DKW –4014-37/01  Język polski  Regionalna
 Ekologiczna
 Prozdrowotna
 Czytelnicza i medialna
 Patriotyczna i wych. obywat.
 20 V a
V b
V c
 DKW-4014-39/99  Przyroda  Regionalna
 Ekologiczna
 Prozdrowotna
 21 V a
V b
V c
 Oxford DKW-4014-59/99  Język angielski  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 Regionalna
 22 V a
V b
V c 
 DKW-4014-175/99  Historia i społeczeństwo  Wychowanie do życia w społ. 
 Prozdrowotna
 Czytelnicza i medialna
 23 V a
V b
V c 
 "Matematyka z plusem" DKW-4014-138/99  Matematyka  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 Czytel. i medialna
 Wych. do życia w społ.
 24 V a
V b
V c 
 DKOS-4014-9/02  Muzyka  Prozdrowotna
 Regionalna
 25 V a
V b
V c 
 DKW-4014-68/99  Wychowanie fizyczne  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 26 V a
V b
V c
 DKW-4014-56/99  Informatyka 2000  Medialna i czytelnicza
 27 V a
V b
V c
 DKW-4014-56/99  Technika  Ekologiczna
 28 V a
V b
V c 
 AZ-2-01/1  Religia  Ekologiczna
 Prozdrowotna
 Wych. do życia w społ.
 29 V a
V b
V c 
 DKW-4014-253 /99  Wychowanie do życia w rodzinie  
 30 VI a
VI b
VI c
 Między nami DKW-4014-37/01  Język polski  Prozdrowotna
 Czytel. i medialna
 Regionalna
 Wych. patriot. obywat.
 31 VI a
VI b
VI c
 Oxford DKW-4014- 59/99  Język angielski  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 32 Koło Teatralne kl. III   Program koła teatralnego  Język angielski  
 33 VI a
VI b
VI c 
 DKW-4014-39/99  Przyroda  Regionalna
 Ekologiczna
 Prozdrowotna
 34 VI a
VI b
VI c 
 DKW-4014-175/99  Historia i społeczeństwo  Wychowanie do życia w społecz.
 Regionalna
 35 VI a
VI b
VI c 
 "Matematyka z plusem" DKW-4014-138/99  Matematyka  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 Czytelnicza i medialna
 Wych.do życia w społ.
 36 VI a
VI b
VI c 
 DKW-4014-152/99  Plastyka  Ekologiczna
 Regionalna
 Prozdrowotna
 37 Kl. I-III   Autorski program gimnastyki korekcyjnej    Prozdrowotna
 38 VI a
VI b
VI c 
 DKW-4014-68/99  Wychowanie fizyczne  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 39 VI a
VI b
VI c 
 DKW-4014-56/99  Technika  Ekologiczna
 40 VI a
VI b
VI c 
 AZ-2-01/1  Religia  Ekologiczna
 Prozdrowotna
 Wychowanie do życia w społ.
 41 VI a
VI b
VI c

V a
V b
 V c 
 DKW-4014-253/99  Wychowanie do życia w rodzinie  
 42 Koło matematyczne Kl. V-VI   Autorski program koła matematycznego kl. V-VI    Prozdrowotna
 Ekologiczna
 Czytelnicza i medialna
 43    "Program wychowawczy Koła Miłośników Biblioteki"    
 44 Koło
j. polskiego 
 Autorski program koła
 j. polskiego dla ucznia zdolnego
   
 45    Program edukacji ścieżki czytelniczej i medialnej w
kl. I-VI
   
 46    Program zajęć logopedycznych    


 
«« start « poprz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 nast. » koniec »»

Pozycje :: 526 - 530 z 561
 
© 2017 Szkoła Podstawowa w Rynie; wykonanie domki na Mazurach