Menu witryny

Uczestniczymy w

English Teaching
Szkoła bez przemocy
Szkoła promująca zdrowie
Szansa dla Młodego Serca

Nasze certyfikaty


Szkoła promuje zdrowie

Statystyka

od dnia 8 listopada 2006 odwiedziło nas 1610610 gości

Start
Wykaz podręczników na rok szkolny 2007/2008
WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  NA  ROK  SZKOLNY  2007/2008
Wydawnictwo, tytuł, autor

JĘZYK  POLSKI

Klasa IV
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Między nami" - podręcznik A. Łuczak, A. Murdzek
"Między nami" - zeszyt ćwiczeń A. Łuczak, A. Murdzek

Klasa V
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Między nami" - podręcznik - A. Łuczak, A.Murdzek
"Między nami" - zeszyt ćwiczeń - A.Łuczak, A.Murdzek

Klasa VI
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Między nami" - podręcznik - A.Łuczak, A.Murdzek
"Między nami" - zeszyt ćwiczeń - A.Łuczak, A.MurdzekJĘZYK  ANGIELSKI

Klasa IV
SKY 1 wyd. Longman
Podręcznik + książka ćwiczeń - Brian Abbs,Dorota Sapiejewska

Klasa V
Oxford
Winners 2

Klasa VI
Oxford
Winners 3MATEMATYKA

Klasa IV
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Matematyka 4"- podręcznik  - M.Dobrowolska, P.Zarzycki
"Matematyka 4" - zeszyty ćwiczeń:
"Liczby naturalne" -  S.Wojtan, P.Zarzycki
"Ułamki" - S.Wojtan, P.Zarzycki
"Figury geometryczne " P.Zarzycki

Klasa V
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Matematyka 5"- M.Dobrowolska, M.Karpiński, P.Zarzycki
Ćwiczenia:
"Liczby całkowite i ułamki" cz.I i II. Z.Balcerek, M.Dobrowolska,A.Misior, P.Zarzycki
"Geometria" - M.Dobrowolska, A.Mysior, P.Zarzycki

Klasa VI
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Matematyka 6" - podręcznik M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Ćwiczenia
"Liczby wymierne" - Z.Balcerek, M.Dobrowolska, M.Mysior, A.Sokołowska, P.Zarzycki
"Geometria" - M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki
"Wyrażenia algebraiczne" - A.Demby, M.Dobrowolska, M.JucewiczHISTORIA  I  SPOŁECZEŃSTWO

Klasa IV
Arka - Podręcznik + ćwiczenia
Szeweluk - Wyrwa, Surdyk-Fertsch: Historia i społeczeństwo, Człowiek i jego cywilizacja.

Klasa V
Arka + ćwiczenia
Wojciechowski: Historia i społeczeństwo
Podręcznik + ćwiczenia

Klasa VI
Arka + ćwiczenia
Wojciechowski: Historia i społeczeństwo. Podręcznik + ćwiczeniaPRZYRODA

Klasa IV
WSiP
"Przyroda IV" E.Błaszczyk, E.Kłos podręcznik + zeszyt ćwiczeń I i II semestr

Klasa V
WsiP
"Przyroda 5" E.Błaszczyk, E.Kłos podręcznik + zeszyt ćwiczeń I i II semestr

Klasa VI
WS i P
"Przyroda 6" E.Błaszczyk, E. Kłos - podręcznik + zeszyt ćwiczeń I i II semestrTECHNIKA

Klasa  V
Leszek Bakun: "Technika z wychowaniem komunikacyjnym" Szkoła Podstawowa, Art.Szkol:Olsztyn

Klasy I - III
Klasa I
Didasko "Ja Ty,My" Joanna Białobrzeska

Klasa II
DIDASKO "Ja,Ty,My - Joanna Białobrzeska

Klasa III
DIDASKO "Ja, Ty, My" - Joanna Białobrzeska
"Wesoła Szkoła" - WSiPJĘZYK  ANGIELSKI

Klasa I - III
Oxford
Sparks 1 - podręcznik + ćwiczenia
Sparks 2 - podręcznik
Sparks 3 - podręcznik
 
Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 W RYNIE W ROKU SZK. 2007/2008


NAUCZANIE ZINTEGROWANE
 Pozycja szkolnego zestawu Zestaw programów dla klasy   Program i nr
 1  III a  "Poznaję świat i wyrażam siebie" DKW – 4014-11/99
 III b  "Wesoła szkoła" Program wczesnoszkolnej edukacji XXI w. DKW-4014-267/99
 2  II a   "Poznaję świat i wyrażam siebie" DKW – 4014 – 11/99
II b
 3 I a
 "Poznaję świat i wyrażam siebie" DKW – 4014-11/99
I b
 4  Klasy II i I
II a, b, I a, I b
 Oxford DKW – 4014 – 8/00 Język angielski
 5 III a, b
I a, b
 Oxford DKW –4014-8/00 Język angielski
 6  Klasy I
I a, b
 Religia WK – 2/IX/2000
 7  Klasy II
II a, b
 Religia AZ – 1 – 01/1
 8  Klasy III
III a, b,
 Religia AZ – 1 – 01/1

KLASY IV – VI
Pozycja szkolnego zestawu Zestaw programów dla klasy Program i numer Przedmiot Realizowane ścieżki edukacyjne
 9  IV a  "Między nami" DKW-4014-37/01  Język polski  Edukacja
 Regionalna
 IV b
IV c
 Ekologiczna
 Prozdrowotna czyt. medial. patriot. i obywatelskie
 10 IVa   SKY DKW-4014 43/00  Język angielski  Wychowanie do życia w rodzinie
 Regionalna
 Obyw. i patriot.
 IV b, c
 11 IV a  DKW-4014-39/99  Przyroda  Regionalna
IV b
IV c 
 Ekologiczna Prozdrowotna
 12 IV a   DKW-4014-175/99  Historia i społeczeństwo  Wychowanie do życia w społ.
IV b
IV c  
 Regionalna
 13 IV a   "Matematyka z plusem" DKW-4014-138/99  Matematyka  Prozdrowotna 
 Ekologiczna 
 Czytelnicza i Medialna 
 Wychowanie do życia w społ.
IV b
IV c
 14 IV a   DKW-4014-152/99   Plastyka  Ekologiczna
IV b
IV c  
 Regionalna Prozdrowotna
 15 IV a
IV b
IV c 
 DKW-4014-68/99  Wychowanie fizyczne  Prozdrowotna Ekologiczna
 16  IV b
IV c
 DKW –4014-56/99  Informatyka 2000  Medialna i Czytelnicza
IV a
IV c 
 17 IV a
IV b
IV c 
 AZ-2-01/1 WK-2/IX/2000  Religia  Ekologiczna
 Prozdrowotna
 Wych.do życia w społ.
 18 IV a
IV b
IV c 
 DKOS-4014-9/02  Muzyka  Prozdrowotna
 Regionalna
 19 V a
V b
V c
 Między nami DKW –4014-37/01  Język polski  Regionalna
 Ekologiczna
 Prozdrowotna
 Czytelnicza i medialna
 Patriotyczna i wych. obywat.
 20 V a
V b
V c
 DKW-4014-39/99  Przyroda  Regionalna
 Ekologiczna
 Prozdrowotna
 21 V a
V b
V c
 Oxford DKW-4014-59/99  Język angielski  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 Regionalna
 22 V a
V b
V c 
 DKW-4014-175/99  Historia i społeczeństwo  Wychowanie do życia w społ. 
 Prozdrowotna
 Czytelnicza i medialna
 23 V a
V b
V c 
 "Matematyka z plusem" DKW-4014-138/99  Matematyka  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 Czytel. i medialna
 Wych. do życia w społ.
 24 V a
V b
V c 
 DKOS-4014-9/02  Muzyka  Prozdrowotna
 Regionalna
 25 V a
V b
V c 
 DKW-4014-68/99  Wychowanie fizyczne  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 26 V a
V b
V c
 DKW-4014-56/99  Informatyka 2000  Medialna i czytelnicza
 27 V a
V b
V c
 DKW-4014-56/99  Technika  Ekologiczna
 28 V a
V b
V c 
 AZ-2-01/1  Religia  Ekologiczna
 Prozdrowotna
 Wych. do życia w społ.
 29 V a
V b
V c 
 DKW-4014-253 /99  Wychowanie do życia w rodzinie  
 30 VI a
VI b
VI c
 Między nami DKW-4014-37/01  Język polski  Prozdrowotna
 Czytel. i medialna
 Regionalna
 Wych. patriot. obywat.
 31 VI a
VI b
VI c
 Oxford DKW-4014- 59/99  Język angielski  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 32 Koło Teatralne kl. III   Program koła teatralnego  Język angielski  
 33 VI a
VI b
VI c 
 DKW-4014-39/99  Przyroda  Regionalna
 Ekologiczna
 Prozdrowotna
 34 VI a
VI b
VI c 
 DKW-4014-175/99  Historia i społeczeństwo  Wychowanie do życia w społecz.
 Regionalna
 35 VI a
VI b
VI c 
 "Matematyka z plusem" DKW-4014-138/99  Matematyka  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 Czytelnicza i medialna
 Wych.do życia w społ.
 36 VI a
VI b
VI c 
 DKW-4014-152/99  Plastyka  Ekologiczna
 Regionalna
 Prozdrowotna
 37 Kl. I-III   Autorski program gimnastyki korekcyjnej    Prozdrowotna
 38 VI a
VI b
VI c 
 DKW-4014-68/99  Wychowanie fizyczne  Prozdrowotna
 Ekologiczna
 39 VI a
VI b
VI c 
 DKW-4014-56/99  Technika  Ekologiczna
 40 VI a
VI b
VI c 
 AZ-2-01/1  Religia  Ekologiczna
 Prozdrowotna
 Wychowanie do życia w społ.
 41 VI a
VI b
VI c

V a
V b
 V c 
 DKW-4014-253/99  Wychowanie do życia w rodzinie  
 42 Koło matematyczne Kl. V-VI   Autorski program koła matematycznego kl. V-VI    Prozdrowotna
 Ekologiczna
 Czytelnicza i medialna
 43    "Program wychowawczy Koła Miłośników Biblioteki"    
 44 Koło
j. polskiego 
 Autorski program koła
 j. polskiego dla ucznia zdolnego
   
 45    Program edukacji ścieżki czytelniczej i medialnej w
kl. I-VI
   
 46    Program zajęć logopedycznych    


 
Wyniki konkursu wiedzy muzycznej
Konkurs wiedzy muzycznej8 maja 2007r. w klasach I - III odbył się półfinał wiedzy muzycznej, w którym uczestniczyło 7 zawodników. Został przeprowadzony przez muzyków z Olsztyńskiej Agencji Artystycznej "MAT". Pisemny test zawierał 10 pytań.
Troje zawodników zdobyło maksymalną ilość punktów i zakwalifikowało się do finału.
"Takich wyników nie było jeszcze w żadnej szkole"  - słowa muzyków po spotkaniu z uczniami.
Zwycięzcami zostali:
 • Anna Majkowska kl. IIIb
 • Marek Lenczewski kl. IIa
 • Mateusz Caban kl. IIa

Gratulujemy zwycięzcom !!!
Trzymamy za nich kciuki w finale, który odbędzie się 29 maja 2007r. Tym razem będą to zmagania ustne.
POWODZENIA !!!
 
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoPowiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego27 kwietnia br. po raz pierwszy w Rynie odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizatorem zawodów był dyrektor ZEAPOW w Rynie p. Eugeniusz Żakiewicz wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Rynie oraz Publicznego Gimnazjum w Rynie. Zawody zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Ryn p. Józef Karpiński.

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Do konkurencji zgłoszono dziesięć trzyosobowych drużyn w kategorii szkół podstawowych i pięć trzyosobowych drużyn z gimnazjów.
Turniej składał się z kilku części:
 • testowa, dotyczyła przepisów ruchu drogowego,
 • pomocy medycznej,
 • część praktyczna, związana z jazdą po torze przeszkód.

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoOrganizatorzy przygotowali wspaniałe nagrody:
 • I miejsce drużynowe - rowery,
 • II miejsce drużynowe - plecaki turystyczne,
 • III miejsce drużynowe - pendrive,
 • najlepszy zawodnik w kategorii gimnazjów - MP4,
 • najlepszy zawodnik w kategorii szkół podstawowych - MP3.
Turniej przebiegał sprawnie a zakończył się następującymi wynikami:

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowegokategoria uczestników z gimnazjów:
 • I miejsce - Gimnazjum Publiczne w Rynie,
 • II miejsce - Gimnazjum nr 1 w Giżycku,
 • III miejsce - Gimnazjum w Bystrym.
Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii był natomiast Grzegorz Tunkiewicz z gimnazjum w Rynie;

kategoria uczestników ze szkół podstawowych:
 • I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6 w Giżycku,
 • II miejsce - Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku.
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoNajlepszym zawodnikiem tej kategorii okazał się nasz uczeń Kamil Gembal.

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoDrużyny z Publicznego Gimnazjum w Rynie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Giżycku będą reprezentowały nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich - trzymajmy za nich kciuki!

Należy odnotować opinię, jaką wyrażali m.in. opiekunowie drużyn, obserwatorzy, iż impreza była przygotowana profesjonalnie i przebiegała sprawnie.
 
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi Olsztyńskie PlanetariumZ okazji  Dnia Ziemi   klasa VI d przedstawiła  najmłodszym uczniom naszej szkoły  bajkę ekologiczną - propagującą potrzebę ochrony przyrody.
Członkowie kółka  ekologicznego z IVa przygotowali program o ochronie bociana białego. W okolicznościowych  przebraniach zapoznali klasy
V z działaniami zmierzającymi do zachowania tego gatunku w naszym kraju. Przeprowadzono "bocianowe konkursy" związane z pojeniem , składaniem jaj , żerowaniem boćków. Dzień ZiemiKonkurencje  wygrały klasy: Va, Vb, Vc. Nagrody uczniom sfinansowała  FOWJM.
W tym dniu gościliśmy panią  astronom z olsztyńskiego planetarium, która przedstawiła prezentacje o układzie słonecznym i współczesnym systemie nawigacji.
W ramach współpracy z Samorządem Szkolnym uczniowie udekorowali siebie zielonymi listkami.
Uroczystość przygotowała nauczycielka przyrody: Elżbieta Rajcow z kółkiem ekologicznym i VI d.
 
«« start « poprz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 nast. » koniec »»

Pozycje :: 526 - 530 z 558
 
© 2017 Szkoła Podstawowa w Rynie; wykonanie domki na Mazurach